ด่านศุลกากรแม่สาย
Maesai Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรแม่สาย

ทำเนียบนายด่านศุลกากรแม่สาย

ปลัดกิ่งอำเภอซึ่งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่สายโดยตำแหน่ง

    

1

นายบุญธรรม

สุทธศิริ

ก.ค. 2482 - ต.ค. 2483

2

นายถนอม

ควรสมาน

พ.ย. 2483 - เม.ย. 2484

3

นายสิงห์โต

มูลสมบัติ

พ.ค. 2484 - ม.ค. 2488

4

นายนิมิตร

บุญทารมย์

ก.พ. 2488 - ก.พ. 2489

5

นายสนิท

จิตวงศ์นันท์

มี.ค. 2489 - เม.ย. 2489

6

นายเคลื่อน

ศิริพันธ์

พ.ค. 2489 - ม.ค. 2490

7

นายเปลี่ยน

แพงเพ็ญ

ก.พ. 2490 - เม.ย. 2490

8

นายพยนต์

จันทนาคม

พ.ค. 2490 - ก.พ. 2491

9

ร.ต.ท.แสง

มนวิทูร

พ.ค. 2491 - พ.ย. 2491

10

ร.ต.ต.ขจร

ทัพบำรุง

ธ.ค. 2491 - ก.ค. 2493

รายนามนายด่านศุลกากรแม่สาย

    

11

ร.ท.สุขุม

มีสมมนต์

ก.ค. 2493 - ส.ค. 2495

12

ร.ต.ธีระ

สว่างจิตร

ส.ค. 2495 - เม.ย. 2497

13

ว่าที่ ร.ต.ถาวร

ภูวนาถนรานุบาล

พ.ศ. 2497 - 2499

14

ส.ท.สุจินต์

เหมะชญาติ

พ.ศ. 2499 - 2501

15

ร.ต.จรินทร์

ศรีศุภอรรถ

พ.ศ. 2501 - 2503

16

นายศรินทร์

กลิ่นขจร

พ.ศ. 2403 - 2505

17

นายสุริยวงศ์

นาคะเกษียร

พ.ศ. 2505 - 2506

18

นายสุเทิน

มณีเลิศ

พ.ศ. 2506 - 2508

19

นายเทียน

ไชยบุตร์

พ.ศ. 2508 - 2516

20

ร.ต.สุรินทร์

วัฒนเจริญ

พ.ศ. 2516 - 2518

21

นายสุพิณ

ปทุมทิพย์

พ.ศ. 2518 - 2522

22

นายสุรชิน

วุฒิเกษ

พ.ศ. 2522 - 2524

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน 2563 15:39:18
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5316-6005-9
อีเมล์ : 74120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สาย - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ